Lösemi ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Lösemide trombosit sayısında azalma veya trombosit fonksiyonlarında bozulmaya bağlı olarak kan, damar dışına çıkarak cilt altına yerleşir. Bu da vücutta morluklara neden olur. Ancak bu morluklar acılı veya ağrılı morluklar değildir.

Löseminin akut veya kronik olması, belirli mutasyonların varlığı ve yaş faktörü yaşam beklentisini değiştiren en önemli faktörlerdir.

AML için 20 yaşından gençlerde 5 yıllık yaşam beklentisi yaklaşık %67’dir. 20 yaşından büyüklerde ise yaklaşık %24’tür.

ALL için geliştirilen tedavilerle 20 yaşından gençlerde 5 yıllık yaşam beklentisi %89’lara ulaşmıştır. 20 yaşından büyüklerde ise 5 yıllık yaşam beklentisi yaklaşık %35’dir.

KML’de geliştirilen imatinib gibi ilaçlar sayesinde hayatta kalma oranı üç kat artmıştır. KML hastalarında 5 yıllık yaşam beklentisi %90’dır.

KLL için 5 yıllık yaşam beklentisi ortalama %84 civarıdır.

5 yıllık yaşam beklentisi: Hastalık teşhis edildikten sonraki 5 yıl içinde hayatta kalan hastaların oranı anlamına gelmektedir.

Lösemi her yaşta görülebilir. Akut lenfoblastik lösemi en çok çocuklarda (özellikle 2-5 yaş arası) görülür. 

Kronik lösemiler ve AML ise ileri yaşlarda görülme eğilimindedir. KML  40-50 yaşlarında daha sık görülür, KLL ise genellikle 60 yaşından sonra görülür ancak olguların %15-20’si 50 yaşın altındadır. 

Çocuklarda kronik lösemi nadiren görülür.

İştahsızlık, yorgunluk, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi, karnın sol tarafında şişlik, lenf nodu büyümesi, ciltte morluklar gibi anormal bulgular lösemiyi düşündürür.

Çocuklarda genellikle akut lösemi görüldüğü için bu semptomlar çoğu zaman birkaç haftadır devam etmekte olan semptomlardır. Nadiren iki aya kadar uzayabilen lösemi semptomları ile de doktora başvuran olgular vardır.

Lösemilere neden olan nedenler tam olarak açıklanamamıştır. Çoğu lösemi alt tipinde  genetik ve çevresel faktörler birlikte suçlanmaktadır. 

Örneğin AML’de 100’den fazla gen, hastalık etkeni olarak suçlanmıştır. Bunlardan en bilineni t(8:21) ve inv(16)’dır. Bu mutasyonların varlığı hastalığın gidişatının iyi olacağını gösterir. Yine AML’de suçlanan t(9:22) ise kötü seyirli hastalıklarda görülür. Bu genetik değişikliklerin ailsel geçişli olmadığı bilinmektedir.

KML, genetik mekanizması kesin olarak açıklanabilen tek lösemi türüdür. KML’de t(9:22) denilen bir mutasyon ile anormal kan hücresi üretimi tetiklenir. Genetik değişime uğramış kromozom Philadelphia kromozomu adını alır. KML dışındaki lösemilerde genetik mutasyonlar kesin olarak suçlanmamaktadır.

Löseminin kesin olarak bilinen bir nedeni yoktur. En çok suçlanan çevresel etkenler benzen, sigara ve tarım ilaçlarıdır. Çocuklarda yüksek doğum ağırlığı, annenin hamilelikte maruz kaldığı kimyasal ajanlar ve beslenme alışkanlığı, geçirilen enfeksiyonlar gibi nedenlerin suçlandığı çalışmalar mevcut olup kesinliği kanıtlanmamıştır.

Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Kemik iliğinde meydana gelen anormallikler sonucu hatalı kan hücresi üretimidir.

Lösemi ile İlgili Makeleler

Lösemi

Lösemi, beyaz kan hücrelerinin anormal şekilde üretimi sonucu ortaya çıkan kötü huylu bir hastalık olup, tedavisi için löseminin türüne göre ilaç tedavisi ya da kemik iliği nakli yapılabilir.

makaleyi incele