Dahiliye Bölümü Hakkında

Adres:

Süleymaniye Cad.No:19 / İstanbul

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları , yetişkinlerde cerrahi olmayan durumların teşhisi, tedavisi ve önlenmesine odaklanan tıbbi bir uzmanlık alanıdır. İç hastalıkları tek bir tür tıbbi sorun veya organ sistemiyle sınırlı değildir. Bu uzmanlık böbreklerin (nefroloji) incelenmesinden, bağırsakların, bağışıklık sisteminin incelenmesine (immünoloji) ve alerjiye kadar çok sayıda alt uzmanlık alanına sahiptir. Dahiliye alanında çalışan doktorlar, tanısal akıl yürütme, belirsizliği yönetme, eşlik eden hastalıklarla (birden çok semptom ve durumu içeren karmaşık tıbbi sorunlar) başa çıkma, uzmanlık görüşü veya bakımın ne zaman gerekli olduğuna karar verme konusunda özel uzmanlığa sahiptirler.

Hastanelerin dahiliye bölümü aracılığıyla pek çok hastalık tedavi edilmektedir. Dahiliye uzmanı olan doktorlar, farklı hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için donanımlıdırlar. Bu nedenle iç hastalıkları bölümü görevi yapan uzmanlara teşhis koyucu da denilebilir. Hastalar genel olarak diğer pratisyenler tarafından çözülmemiş tanı ve karmaşık semptomlar için iç hastalıkları uzmanlarına yönlendirilirler. Dahiliye uzmanları bu hastalara tanı koymayı ve onların bakımını yapmayı amaçlar. Dahiliye doktorları tanı, kronik hastalık tedavisi, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesi bakımından hastanın karşılaştığı basit veya karmaşık herhangi bir sorunu çözmede uzman olarak kabul edilirler.

İç hastalıkları uzmanlığı; böbrekler, idrar yolları, eklemler, mide-bağırsak sistemi, sinirler, kaslar, kalp, beyin, omurga, akciğerler ve karaciğer gibi vücudun iç organlarını etkileyen çok çeşitli konuları kapsar. Hastalara birincil basamak sağlık hizmet sağlayıcıları olarak bilinirler ve gerekli olması durumunda hastaları uzman doktorlara yönlendirirler. Dahiliye doktoru, iç hastalıkları alt dallarından birinde (kardiyoloji, gastroneteroloji, vb.) de uzmanlık yapmış olabilir. Bu durumda seçtikleri alanda da hastalarına uzmanlık desteği sunmaları mümkündür. 

Dahiliye uzmanları tarafından ilgilenilen hastalıklar, akciğer hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, kalp hastalıkları, üst ve alt solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, kan hastalıkları, romatizmal hastalıklar, bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyon hastalıkları), endokrinoloji hormon hastalıkları şeklindedir.

Dahiliye uzmanları hastalara, geniş bir alanda teşhis ve tedavi hizmeti sağlamaktadır.

Dahiliye Uzman Teşhisi ve Bakımı

Hasta yetişkinler kadar sağlıklı bireylerin çoğuna, yıllık kontroller yaptırmaları amacıyla dahiliye uzmanlarını ziyaret etmeleri önerilir. Dahiliye uzmanı bireylere standart olarak fizik muayene, laboratuvar çalışmaları, cinsiyet, yaş, aile öyküsü ve diğer faktörlere dayalı taramalar yapmaktadır. Kronik rahatsızlığı olan hastalar ise belirli aralıklarla ve düzenli olarak dahiliye uzmanına rutin kontrollerini yaptırmalıdır. Dahiliye uzmanları, ağır kronik hastalıkları olan hastaların bakımı, sistematik ve nadir hastalıkları olan hastaların tanı ve bakımı, karmaşık ve olağandışı tıbbi sorunların teşhisi ve hastaneye yatışı gerçekleştirilen hastaların bakımında tıbbi destek sağlarlar.

Hizmetler:

SQEP, Endokrin Testi, Antitrombin, Ors Tedavisi, KCFT, Laboratuvar Testleri, İleal İnterpozisyon, Ferritin Testi, ENA Testi, Semptomatik Tedavi, Annelik Hormonu, Anti HBe, B4 Vitamini, Korku Hormonu, 5 Alfa Redüktaz, ACTH Testi, İnsülin Testi, Gaita Kültürü, Apolipoprotein, Spot İdrar, Karsinoembriyonik Antijen, Beta 2 Mikroglobulin, Alfa 1 Antitripsin, Anti HBc, Antikardiyolipin, Laktat Testi, Fibronektin, Gaita Tahlili, Aspartat Aminotransferaz, Direkt Coombs, G6PD, Oksihemoglobin, Seroloji Testi, Üre Nefes Testi, Karaciğer Fonksiyon Testleri, Glukoz Testi, F Vitamini, IGF–1, Proteaz, Anti Hav IGG, Karbonhidrat Sayımı, Eksplorasyon, Palpasyon, Fizik Muayene, Kreatinin Klirensi, HLA, MRCP, Ter Testi, Hormon Tedavisi, Gastrin, York Testi, Retikülosit, H Vitamini, Eritropoietin, Polisomnografi, Alanin, Lipoprotein, Karoten, Katekolamin, Total Protein, Şeker Hastalığı Ameliyatı, İnsülin Pompası, Tiroglobulin, Tiroid Ameliyatı, Subkutan Enjeksiyon, SGOT, Tiroksin, Periton Diyalizi, Lipaz, Gaita Testi, Total Kolesterol, İdrar Tahlili, İdrar Kültürü, Kortizon İğnesi, DHEA, Tahlil, ACTH, RDW-CV, Anti TPO, Fibrinojen, Kan Şekeri, Açlık Kan Şekeri, Niasin, INR, K2 Vitamini, HDL, Homosistein, Periferik Yayma, TİT, B1 Vitamini, İnsülin Direnci Testi, Şeker Yüklemesi, Kreatin Kinaz, AFP, Keton, Beta Karoten, B17 Vitamini, Amilaz, Aldosteron, EGFR

Hastalıklar:

Hamilelikte AFT, Hamilelikte Kalsiyum Eksikliği, Bebeklerde Nötrofil Düşüklüğü, Anne Karnındaki Bebekte Kist, Doğum Sonrası Saç Dökülmesi, Gebelikte Kolesterol, Hamilelikte Göz Kararması, Mantle Hücreli Lenfoma, Adrenal Yorgunluk, Hamilelikte Kansızlık, Bebeğin Kan Kusması, Miyelofibroz, Nonspesifik Kolit, Poliartrit, Büyüme hormonu eksikliği, Hairy Cell Lösemi, Hartnup Hastalığı, Konserve Zehirlenmesi, Plummer Hastalığı, Doğum Sonrası Kabızlık, Hamilelikte Kan Hastalıkları, Doğum Sonrası Ödem, Myeloproliferatif Hastalıklar, Prurigo Nodülaris, İdrar Yolu Hastalıkları, Deri Altı Kanaması, Menetrier Hastalığı, Karında Sıvı Birikmesi, Aktivite İntoleransı, Koledok Kisti, Hamilelikte Kaburga Ağrısı, Kilo Verememe, Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Pıhtılaşma Bozuklukları, Foliküler Lenfoma, Gece Yeme Sendromu, Tıkanma Sarılığı, Yaşlılık Hastalıkları, Gebelik Şekeri, Özofagus Hastalıkları, Polimiyalji romatika, Dalak Hastalıkları, Eozinofilik özofajit, Geçirgen Bağırsak Sendromu, Onikiparmak Bağırsağı Ülseri, Mide Sarkması, Makat Hastalıkları, Mide Polipleri, Lenfanjiom, Spastik Kolit, Castleman Hastalığı, Böbrek Üstü Bezi Kanseri, Florozis, Karaciğer İltihabı, Les Gevşekliği, Azotemi, Hamilelikte Böbrek Ağrısı, Paratiroid Adenomu, Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, Prolaktinoma, Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma, Boyun Kanseri, Hipoparatiroidi, Ani Tansiyon Yükselmesi, Alerjik Kaşıntı, Takayasu Arteriti, Primer Sklerozan Kolanjit, PNH, Ağızda Acı Tat, Ağız Ülseri, Hormonal Hastalıklar, Diyabetik Nefropati, FSH Düşüklüğü, Kostokondrit, D Dimer Yüksekliği, Bağırsak Yapışması, Arsenik Zehirlenmesi, Ehler Danlos Sendromu, Hiperplastik Polip, Nikotin Zehirlenmesi, Çevre Sorunları Nedeniyle Ortaya Çıkan Hastalıklar, El Şişmesi, Dermografizm, Multinodüler Guatr, Metabolik Hastalıklar, Bağırsakta Polip, Karaciğer Hemanjiomu, Poliarteritis Nodosa, Safra Reflüsü, Bağırsak Ülseri, Hiperparatiroidi, İnce Bağırsak Kanseri, Laktik Asidoz, Ayak Karıncalanması, Protein Eksikliği, Hepatorenal Sendrom, Kurşun Zehirlenmesi, Steatore, Parmak Ağrısı, Kulak Memesinde Beze

Dahiliye Doktorları

Uzm. Dr. Seher Eren Özgür
Dahiliye,
Dr. Nilüfer Adal
Dahiliye,
Dr. Aynur Ahunbay
Dahiliye,
Dr. Mehmet Akif Akalın
Dahiliye,
Dr. Harun Turan
Dahiliye,