evim.com

İsmail Karademirci Muayenehanesi Tıbbi Biyokimya

0 Görüş

Tıbbi Biyokimya Bölümü Hakkında

Adres:

İzmir / İzmir

Tıbbi biyokimya anabilim dalı, hastalıkların teşhis aşamasında alınan numunelerin laboratuvar ortamında ayrıntılı incelemesini ve analizini yapan tıp bölümüdür. Tıbbi biyokimya bölümü, bazı sağlık kuruluşlarında klinik biyokimya olarak da isim alabilmektedir. Bölüm, pek çok hastanenin bünyesinde hizmet vermektedir. Tıbbi biyokimya anabilim dalı bünyesinde; biyokimyagerleri kimyagerler, biyologlar, teknisyenler, hemşireler ve sağlık personelleri görev yapmaktadır. Doğrudan hasta kabulü yapmayan tıbbi biyokimya bölümü, farklı tıp dalları ile koordineli ve iş birliği halinde çalışmalarına devam etmektedir.

Tıbbi Biyokimya Bölümü Ne Yapar?

Tıbbi biyokimya alanında yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde, uzman hekimlerin hastalara uygulanacakları tedavilere karar vermesi mümkündür. Bu tedavilerin %70 oranında büyük bir kısmına tetkik sonuçlarına bağlı olarak karar verilmektedir. Dolayısıyla tıbbi biyokimya, sağlık alanında çok önemli görevler üstlenmektedir. Tıbbi kimya anabilim dalı bünyesinde yapılan tahlil sonuçları, hastalıkların en kısa sürede ve en etkili şekilde tedavi edilmelerine olanak tanımaktadır. Tıbbi biyokimya bölümünün görevleri şu şekildedir;

  • Hastalıkların engellenmesi,
  • Hastalık oluşumunu tetikleyen faktörlerin tespit edilmesi,
  • Hastaların sağlık değerlendirmelerinin yapılması,
  • Hastalık seyrinin takip edilmedi,
  • Hastaların iyileşme oranının öngörülmesi,
  • Hastalıkların teşhis edilmesi,
  • Tedavinin takibi için gereken numunelerin laboratuvarda incelenmesi,

Tıbbi Biyokimya Bölümü Uygulamaları Nelerdir?

Tıbbi biyokimya bu gereklilikleri yerine getirmek için, organ fonksiyon testleri ve diğer biyolojik laboratuvar tetkiklerinden yararlanmaktadır. Hastalara uygulanan bazı tahlil ve tetkikler kan tahlili idrar tahlili, gaita tahlili, beyin omurilik sıvısı testi, periton sıvısı testi ve plevra sıvısı testi şeklindedir

Bu tahlil ve tetkiklerin sonuçlarının yorumlanmasında tıbbi biyokimya alanı çalışanları ve branş hekimleri iş birliği halinde çalışmaktadır. Bu alanda yapılacak olan testler, sağlık kuruluşun donanımına göre de değişiklik göstermektedir.

Hizmetler:

Ağır Metal Testi, ANA Testi, Kan Transfüzyonu, OGTT, HPLC, HIV Testi

Hastalıklar:

FSH Yüksekliği, LDH Yüksekliği, Sedimantasyon yüksekliği

Tıbbi Tesis Tipi:

Muayenehane

Tıbbi Biyokimya Doktorları