Hodgkin lenfoma ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Hodgkin lenfomada yaşam süresi hastalığın tanısındaki evresine, kanserin tedavi yanıtına, nüks edip etmemesine, uzak organlara sıçrayıp sıçramamasına, ikinci bir kanser varlığına, hastanın genel durumuna, hastanın yaşına gibi birçok duruma bağlıdır. Kanser hastasının durumu tam olarak bilinmeden yaşam süresi söylemek mümkün değildir. Fakat yapılan çalışmalarda çocuklarda görülen hodgkin lenfomasında yaşam beklentisinin uzun olduğu görülmüştür.

Hodgkin lenfoma tedavisinden ve tam kürden sonra dahi tekrar etme ihtimali olan bir kanserdir. Tedaviden sonra sıkı takip edilmeli. Tekrar etmezse takip aralığı arttırılır. Nüks olan vakalarda yeniden tüm vücut araştırılarak kanserin başka yere sıçrayıp sıçramadığına emin olunur ve tedavi ona göre planlanır. Öncek tedavide verilen kemoterapi nüks eden hastalarda dozu artırılarak verilir ya da başka bir protokole geçilir.

Kanser hastalarının tamamen iyileşmesinden sonra kanserin tekrar etme oranı yaklaşık yüzde 30’dur. Hastaların yüzde 10’u tedaviye hiç yanıt vermez. Yüzde 15’i iyileşmeden sonra ilk sene içerisinde tekrar kanser olur. Diğer yüzde 15’i de 1 seneden sonra tekrar kanser olur.

Hodgkin lenfoma ve non hodgkin lenfoma ikisi de lenfoma olamsına rağmen kanser hücrelerinin özellikleri, kliniği ve tedavisi açısında farklılıklar gösterir. Hodgkin lenfomada lenf bezi dışı tutulum daha azken non hodgkinde daha çoktur. Non hodgkin lenfomada yayılım hızlı iken hodgkinde daha yavaştır. Kemik iliği tutulumu non hodgkinde sıktır. Mediatinal tutulum hodgkinde sıktır.

Hodgkin lenfoma ile İlgili Makeleler

Hodgkin Lenfoma

Hodgkin lenfoma hastalığı, lenfositlerin mikroplara karşı direnç gösterememesi olup kanseri tamamen yok etmek üzere uygun olan tedavi yöntemi uygulanır.

makaleyi incele