evim.com

Havale Geçirmek ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Basit febril konvülziyon olarak da bilinen ateşli havale, özellikle 6 yaşına kadar olan çocuklarda sık görülür. Yetişkinlerde ise nadiren rastlanan bir durumdur. Çünkü ateşli havalenin en yaygın nedeni geçirilen enfeksiyon hastalıklarıdır ve çocukların vücut savunma sistemleri yetişkinlerde olduğu kadar dirençli değildir.

Ateşli havale geçirme, bir ya da birden fazla kez görülebilir. Ancak kaç kez tekrarlayacağı konusunda bir öngörüde bulunmak ya da net bir sayı vermek mümkün değildir. Havale, altta yatan farklı hastalıklar ya da anomaliler nedeniyle meydana gelir. Bu problemler tedavi edilmediği sürece havale nöbetleri tekrarlamaya devam edebilir. Ancak sık sık ve uzun süreli nöbetler geçirmek, hastada kalıcı ve ciddi komplikasyonlar gelişmesini tetikler. Bu nedenle ilk nöbetin ardından tıbbi yardım alınması oldukça önemlidir.

Ateşli havale geçirmek, beyinde kalıcı ve ciddi hasarlara neden olabilir. Nöbet sırasında beyin 4 dakika ya da daha uzun süre boyunca oksijensiz kalırsa, fonksiyon kayıpları ve deformasyonlar meydana gelir. Bunun sonucunda konuşma bozuklukları, felç, yürüyememe, kişilik bozuklukları, beyin enfeksiyonu, motor becerilerin gelişememesi ya da diğer mental hastalıklar görülebilir.

Ateşli havale vakaları, vücut ısısının 38 derece ve üzerinde seyretmesi ile açığa çıkar. Ancak bebeklerde 37.5 derece ve üzeri ateş tehlikeli sayılır. Bu durum bebeklerin beyinlerinin hacmen daha küçük olması ve vücut dirençlerinin yeterince güçlü olmaması ile doğrudan alakalıdır. Havale sırasında ateşin yükseldiği fark ediliyorsa soğuk havlu ya da buz uygulamaları yaparak kontrol altına alınması, vücutta kalıcı hasarların meydana gelmesini önlemek açısından oldukça önemlidir.

Erkeklerde görülen havale nöbetleri kısırlığa neden olabilir. Bu durum özellikle küçük yaşlarda görülen ve yüksek ateşle seyreden havale nöbetleri sebebiyle ortaya çıkar. Bu nedenle sık tekrarlayan ve uzun süren havale nöbetlerinde muhakkak tıbbi yardım alınması gerekir. Aynı zamanda acil müdahale bulunulması ve ateşin kontrol altına alınması da kısırlığın engellenebilmesi açısından önemlidir.

Havale Geçirmek ile İlgili Makeleler

Havale Geçirme Nedir?

Havale geçirmek, beyni oluşturan hücrelerin anormal elektriksel uyarılar iletmesi ile meydana gelir.

makaleyi incele

Havale Geçirme Tedavisi

Hastanın genel durumuna bakılarak tedavi yöntemi ve acil müdahale uygulanması ciddi hastalıkların önüne geçilmektedir.

makaleyi incele