Gömülü Diş ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

20’lik diş çekimleri uzman bir hekim tarafından gerçekleşirse, işlem rahatlıkla tek seansta halledilir. Hasta açısından zorluk düşünülecek olursa; çekim sonrası oluşan ağrılar yemek yemede ve konuşmada güçlük çıkarır; fakat bu durum kısa süre içerisinde normale dönecektir.

Gömülü dişler çekilmediği takdirde, yakınında bulunan dokulara zarar vermeye başlarlar. Örneğin 20’lik gömülü dişler bitişiğindeki azı dişlerinde rezorpsiyona (diş yıkılımı), çenelerde ağrı, kulakta ve başta ağrıya neden olur. Duruma enfeksiyon eşlik ederse dişlerin bulunduğu bölgelerde apseler oluşur. Aynı zamanda çenelerde sıkışmaya bağlı olarak dişlerde ortodontik bozukluklar ortaya çıkar.

Gömülü dişler lokal anestezi altında, minör cerrahi operasyonla alınırlar. Dişin bulunduğu bölgedeki deri kaldırılarak, alttaki gömülü diş alınır ve sütur (dikiş) atılarak kapatılır.

Mandibuladaki (alt çene) 20’lik dişler bulunduğu bölgede yansıyan ağrılara neden olurlar. Boğaz ağrısı, boyun ağrısı ve alt çenede 20’lik dişe yakın azı dişlerinde ağrılara sebep olurlar.

Maksilladaki (üst çene) gömülü 20’lik dişler kimi hastalarda başta, kulakta, göz çevresinde; kısacası yüzün üst bölümlerinde ciddi ağrılara neden olurlar. Kimi zaman bulundukları bölgelerde apseler de oluşur.

Ağrı kişiden kişiye değişen bir durumdur. 20’lik diş sonrası, ağrı oluşması kaçınılmaz bir durumdur. Hastaların hemen hepsinde ağrı oluşur. Şiddetli olan ağrı 2-3 gün sürebilirken, 1 hafta 10 gün içerisinde ağrı kaybolur.

Gömülü Diş ile İlgili Makeleler

Gömülü Diş

Gömülü diş, mandibula ya da maksilla kavsi üzerinde sürmesi gerektiği halde, kavsin içinde kalan ya da yarı gömük olarak bulunan diş veya diş gruplarına denir. Tedavide cerrahi ve ortodontik müdahale ile sağlanır.

makaleyi incele