Difteri ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Difteri hastalığının bulaşı kişiden kişiye yakın temas ile olur. Bulaşta solunum salgıları ya da deri lezyonları ile doğrudan temas söz konusudur. Primer yayılım: Hava yoluyla (damlacık), solunum ve burun salgılarıyla, enfekte deri lezyonları ile direkt temas ile olur.

Ayrıca kişilerin özel eşyaları olani; havlu, çarşaf, mendil vs… bunların ortak kullanımı da bulaşta önemlidir.

Evet, difteri tedavi edilmediği zaman öldürücü bir hastalık olmaktadır. Solunum problemleri ve kalp hasarlı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir.

Ağır hastalıkta ileri derecede güçsüzlük, solukluk, kalp atım hızının artışı, kalbin ritim bozuklukları ve koma tablosu gelişebilmektedir. Ve bunlar önlenemezse hastalığın gidişini çok kötü etkiler ve hastayı öldürebilir.

Kardiyak toksisite; kalp kasının sıkıntısı, kalp yetmezliği gibi nedenler difteride en sık ölüm nedenidir. Difteri geçirenlerin % 10 - % 20’ sinde görülür ve mortalitesi yaklaşık % 50’ dir. Klinikte ilerleyici nefes darlığı, kalp seslerinde azalma, kardiyak dilatasyon, gibi belirti – bulgular görülebilir.

Nörolojik toksisite; ciddi hastalığı olanların yaklaşık % 75’ inde görülebilir. Hastalığın ilk birkaç gününde yumuşak damak felcine bağlı yutulan sıvılar burundan gelebilir. Boğaz enfeksiyonu sonrası çevresel sinir tutulumları gelişebilir. Kanama bozuklukları, vücudun alt yarısının motor bozuklukları difteriye bağlı gelişebilen komplikasyonlardandır.

Her çocuğa okul öncesi yaşlarında difteri aşısı yapılmalıdır. Bu aşı, karma aşılar içerisinde uygulanmaktadır.

DaBT (difteri, boğmaca, tetanoz) 0.5 ml kas içine 2. 4. Ve 6. Aylarda üç doz ve 15 -18. Ayları arasında 4.doz yapılmasını önermektedir. İlköğretim 1. ve 8. Sınıflarda rapel (aşının etkili olması için tekrarlayıcı dozu) Td (tüberküloz – difteri) aşıları yapılmaktadır.

7 yaş üzerindeyse on yılda bir Td rapelleri önerilmektedir.

Difteri ile İlgili Makeleler

Difteri

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, corynebacterium diphtheriae adlı bakteriden kaynaklanan bulaşıcı bir hastalık olup tedavisinde antibiyotik ve antitoksin gibi tedaviler kullanılır.

makaleyi incele