Demans ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Demans hastalarının ömrü ne kadardır sorusunun doğru bir cevabı yoktur. Çünkü demans ile yaşam süresi arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Ancak inme gibi bir nedenden dolayı demans görüldüyse, altında yatan bir hastalık genelde vardır. Bu yüzden bu kişilerin ömrü, demansa değil de altta yatan soruna bağlı belki daha kısa olabilir.

Demans hastalığı yaşlı insanlarda görülen bir hastalıktır. 65 yaş üstü kişilerin yaklaşık % 5'i, 80 yaş üstü kişilerin yaklaşık % 20'si ve 90 yaş üstü kişilerin yaklaşık % 30'u demansın en sık nedeni olan Alzheimer hastalığına yakalanır. 90 yaş üstü insanların ise yaklaşık yarısında demans semptomları görülmektedir.

Erken bunama direkt olarak ölüme sebep olmaz. Ancak bunamaya bağlı olarak günlük yaşamda bozulma sonucu görülen olaylar erken ölüme sebep olabilir. Örneğin bir demans hastası dışarıda kaybolduğunda algısı da bozulduğu için, yolun ortasında kalıp araba çarpabilir. Bu yüzden demans hastalarının bakımı da oldukça önem taşımaktadır. Destek tedavileri iyi uygulanmalıdır.

Demans kelimesi bir dizi semptomu tanımlamak için kullanılır. Farklı demans formlarının semptomları değişebilir ve hafıza, karar verme, planlama, yönlendirme, iletişim, ruh hali, davranıştaki değişiklikler ve halüsinasyonlarla ilgili sorunlara neden olabilir. 

Demans bir dizi farklı hastalıktan kaynaklanabilir, Alzheimer hastalığı en yaygın olanıdır. Demansın diğer nedenleri vasküler demans, Lewy cisimcikli demans ve frontotemporal demanstır.  Yani Alzheimer hastalığı demans hastalıklarının bir alt türüdür.

Demans direkt olarak geri dönüşlü olarak iyileşmez. Özellikle demansın en sık sebebi olan Alzheimer geri dönüşümsüz olarak tanımlanır. Ancak uygun zamanda, uygun tedavi ile demansın ilerlemesi engellenebilir. Bu da hayat kalitesini oldukça arttırarak, demansla yaşama şartlarını iyileştirir. Bu yüzden demanslı bir yakını olan kişilerin uygun tedavi ve desteğin uygulanması için bir hekime başvurması oldukça önem taşımaktadır.

Kesinlikle değildir. Demans, yaşla birlikte yaygınlaşan beyin hastalıklarının sonucudur. Bununla birlikte, Alzheimer’ın ve diğer demans nedenlerinin yaşlıların hastalıkları olduğu hakkında bir yanlış kanı var. Alzheimer, erken uyarı işaretlerini göstermeye başlamadan önce beyinde 25 yıl kadar önceden oluşmaya başlayabilir. Günümüzde daha fazla insana demans tanısı konmasının nedeni, yaşlanan bir nüfusun olması ve durumun tamamen ilerleyebilmesi için yeterince uzun yaşanılmasıdır. Alzheimer her yaşlanan kişide görülen bir hastalık değildir.

Demans hastalığı çoğunlukla kalıtsal değildir. Bununla birlikte, kalıtsal olabilen nadir demans türleri de vardır. Bu durumlarda, hastalık genellikle yaşamın erken döneminde gelişir ve bazı insanlar 30'larında demans belirtilerini yaşamaya başlar.

Alzheimer hastalığının temel risk faktörü yaştır ve yaşlanmayla sıklığı artar. Ancak ailede Alzheimer hastalığının olması diğer üyelerde de görülme sıklığını diğer insanlara göre arttırabilir.

Demans ile İlgili Makeleler

Demans

Demans hastalığı, hastanın davranışsal yeteneklerini kaybetmesine sebep olan bir hastalık olup Tedavisi hastanın durumuna özel olarak ilerlemesini engellemek için ilaç tedavisi uygulanır.

makaleyi incele
0