Cushing sendromu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Transsfenoidal cerrahi için ameliyat başarısı tümörün büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir.

Makroadenomlarda (1 cm’den büyük tümör) ameliyat başarısı %43 civarındayken mikroadenomlarda (1cm’den küçük tümör) ameliyat başarısı %75 civarındadır.

Transsfenoidal cerrahi sonrası olguların %10-35’inin nüks ettiği görülmüştür.

Bilateral adrenalektomi (her iki böbreküstü bezinin çıkartılması) sonrası nüks oranı ise %4-10 olarak belirtilmiştir.

Transsfenoidal cerrahi sonrası hipofiz yetmezliği (hipopituitarizm) meydana gelebilir. Hipopituitarizm, hipofiz bezinde bir veya birkaç hormonun veya tüm hormonların (panhipopituitarizm) yetersiz yapımı anlamına gelir.

Şikayetler ise az salgılanan hormona bağlı olarak değişir.

ACTH eksikliğine bağlı güçsüzlük, kilo kaybı, iştahsızlık ve hipotansiyon görülür.

TSH eksikliğine bağlı çocuklarda büyüme geriliği; yetişkinlerde solukluk, soğuk intoleransı, saç dökülmesi, kuru cilt, mental bozukluk ve kilo alımı görülür.

GH (büyüme hormonu) eksikliğine bağlı çocuklarda büyüme geriliği; yetişkinlerde kas kaybı, güçszülük, organ yağlanması, halsizlik, mental bozukluklar, hafıza zayıflığı görülür.

Gonadotropin (FSH,LH) eksikliğine bağlı çocuklarda ergenliğin gecikmesi; kadınlarda adet düzensizliği, meme atrofisi ve kısırlık; erkeklerde libido kaybı, kas kitlesinde azalma, kıllanmada azalma ve kısırlık görülür.

Prolaktin eksikliğine bağlı kadınlarda doğum sonrası emzirememe görülür.

Bunların dışında her ameliyatta olduğu gibi kanama riski ve genel anesteziye bağlı riskler vardır ancak bunlar nadir görülen komplikasyonlardır.

Adrenalektomi (böbreküstü bezinin çıkartıllması) için komplikasyon oranı %10-20 olarak belirtilmiş ve bu komplikasyonların %40’ının kanama olduğu belirtilmiştir.

Hastalık hipofiz bezindeki tümörden kaynaklanıyorsa ameliyatı beyin ve sinir cerrahı yapar.

Hastalık böbreküstü bezindeki tümörden kaynaklanıyorsa ameliyatı  üroloji uzmanı yapar.

Hastalık nadiren vücudun herhangi bir yerindeki ACTH salgılayan tümörden kaynaklanır. Bu durumda tedavi rejimi birkaç uzman hekim tarafından planlanır.

Cushing hastalığı hiperkortizolizm ve hiperandrojenizm nedeniyle üreme hormonlarını etkileyen bir durumdur. Cushing hastalığı tedavi edilmediği sürece gebe kalma ihtimali çok düşüktür ancak bu düzeltilebilir bir durumdur. Ameliyat sonrası kan kortizol düzeyleri normalize edildikten sonra gebe kalınabilir.

Ayrıca cushing hastalığı gebelikte anne ve bebek için ciddi riskler taşır.

Cushing hastalığı ve altta yatan nedenler tedavi edildikten sonra gebe kalmak hem anne hem bebek için daha güvenlidir.

Cushing hastalığı ve sendromunun kesin tedavisi ameliyattır. Ameliyat sonrası olguların büyük bir kısmı iyileşir. Nadiren de olsa hipofiz ameliyatlarından sonra nüks vakaları görülmektedir. Bu vakalara gama knife ışın tedavisi uygulanır veya çok nadir olarak iki taraflı böbreküstü bezleri çıkartılır. İki taraflı böbrek üstü bezi çıkarılan hastalar ömür boyu kortizol kullanmak zorunda kalırlar.

Cushing sendromu ile İlgili Makeleler

Cushing Sendromu

Vücutta kortizol hormonunun fazla miktarda üretilmesi sonucunda ortaya çıkmakta olup, çeşitli tedavi yöntemleri vardır. Tedavi yöntemi hastanın durumuna göre belirlenir.

makaleyi incele