Crohn hastalığı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Crohn hastalığı alevlenmeler ve iyileşmelerle seyreder sürekli kötüye giden ilerleyici bir seyir izlemez. Fakat bazı hastalarda hastalık inatçı yapıda ve tedaviye dirençli olabilir. Bu durumlarda sık nüksler, şikayetlerin artması, hastanın yaşam kalitesinde düşüş meydana gelebilir. Ameliyat gereksinimi de doğabilir. Ayrıca crohn hastalığında oldukça düşük olsa da kanserleşme riski mevcuttur.

Crohn hastalığı ölümcül bir hastalık değildir. Elbette tüm hastalıklar gibi hastalar ciddi riskler altına girebilir fakat bu oran çok düşüktür. Düzenli tedavi, beslenmeye ve hayat düzenine dikkat etmek, kontrolleri ve ilaçları aksatmamak tablonun kötüleşmesini önleyecektir.

Crohn hastalığı teşhisinde öncelikle hekim muayenesi, hastanın tıbbi hikayesinin ve şikayetlerinin dinlenmesi ardından laboratuvar testleri, dışkı incelemesi ve kolonoskopi yapılır. Kesin tanı kolonoskopi ile konur. Bunların dışında bağırsak grafileri, sintigrafiler, MR ve ultrason da komplikasyonların tespiti için gerekli olabilir ve zaman zaman kullanılır.

Crohn hastaları için beklenen ortalama yaşam süresi diğer bireylerden farklı değildir. Bu konuda elbette bir standart oluşturulamaz yaşam süresini etkileyen sonsuz faktör vardır fakat crohn hastalarının neredeyse hiçbiri bu konuda dezavantajlı değillerdir. Yalnızca alevlenme dönemlerinde hayat kalitelerinde düşüş olur. crohn hastalığında yaşam süresi açısından risk faktörlerinden biri de kullanılan ağır ilaçlar ve sık geçirilen cerrahiler, yani tedavi sürecidir. Hastalığın dirençli seyrettiği hastalar bu risklerle daha sık karşı karşıya kalır.

Crohn hastalığı ile İlgili Makeleler

Crohn Hastalığı

Crohn hastalığı, sindirim sistemindeki tüm organları tutabilen ve bağırsaklarda yangı hissi oluşturan bir hastalıktır. Çoğunlukla bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar ile tedavi edilir.

makaleyi incele