Bademcik taşı ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Bademcik taşlarının kendiliğinden düşebilir, taşlara mekanik basıyla da düşürülebilir. Hastanın suyla veya yumuşak bir cisimle dokuyu zedelemeden bademcik üzerine yaptığı yavaş dokunuşlarla taşları yerinden kaldırması mümkündür. Küçük taşlar gargara yapılarak da düşürülebilir. Genelde hasta diliyle dokunduğunda da taşlar dökülür. Daha büyük taşların dökülmesi biraz zor olabilir. Dökülmeyen taşları çıkarmaya zorlamak, daha fazla kuvvet uygulamak doğru değildir, bademcik dokusunu harabiyete uğratır, kanamaya dahi neden olabilir. Büyük taşların çözümü için mutlaka uzman doktora başvurulmalıdır.

Bademcik taşları, bademciklere yapılan yıkama aparatlarıyla temizlenir, yinelememesi için tuzlu suyla gargara yapılabilir, yine mekanik basıyla dokunarak taşların düşmesi sağlanabilir. Tekrarlayan taş oluşumları ve büyük taş oluşumlarında bademcik çıkarılması (tonsillektomi), lazer kriptolizis, küretaj gibi yöntemler klinik uygulamalarla olumlu sonuç vermektedir.

Bademcik taşı daha çok yetişkinlerde rastlanan bir durumdur. Herkeste görülebilir. Herhangi bir cinsiyet, yaş, ırk, genetik faktörler, sosyoekonomik durum gibi ayrım gözetmez. Tekrarlayan taş oluşumları da aynı şekilde herkeste olabilir, bir sınıflandırma söz konusu değildir. Oluşumunda esas etken bakteriler olduğu için ve bu bakteriler zaten ağız florasında normal olarak bulunduğu için taşların oluşması herkeste olasıdır. İyi hijyen koşullarının sağlanması, düzenli ağız bakımı, günlük kullanılan ağız bakım ürünleriyle taş oluşum riski en aza indirgenir. Kötü ağız hijyeninde taşların oluşması olasıdır.

Bademciklerde yerleşik bakterilerden dolayı yayılan kötü koku hem hastayı hem çevresindekileri rahatsız edeceği için kokuyu önlemek önemlidir. Bunun için yapılan gargaralar, solüsyonlar, ağız içi koku gidericiler, ağız bakım ürünleri kısa süreli etki sağlayabilir. Ancak kesin çözüm için taşların çıkarılması gerekmektedir.

Bademciklerin yüzeyindeki kripta denilen deliklere kalsiyum, magnezyum kristallerinin çökmesiyle veya yiyecek artıklarının bu deliklerde birikip bu artıklarda bakterilerin üremesiyle bir süre sonra bademcik üzerinde beyaz renkli lezyonlar şeklinde çıkar.

Bademcik taşı için ilaç kullanımı yaygın değildir. Nadir de olsa bazı durumlarda bakteri üremesini engellemek adına antibiyotik kullanılsa da bu doğru bir tercih değildir. Tedavide önemli olan bu taşların oluşumunun altında yatan sebepleri ortadan kaldırmaktır. Antibiyotik kullanımıyla tedavi edilen taşlar bir süre sonra ağız florasında var olan bakterilerin kriptlere yerleşip çoğalmasıyla taş oluşumu tekrarlanacaktır. Bundan dolayı antibiyotik kullanılması pek doğru değil, önlemeye yönelik antiseptik gargaralar, tekrarlayan durumlarda cerrahi tedavi, bademcik dokusunu küçültme amaçlı kriptoliz gibi tedaviler çok daha yararlı sonuçlar vermektedir.

Bademcik taşları kişiler arasında bulaş riski oluşturmaz. Oluşum sebebi kriptlere yerleşen bakterilerin üremesi ve orada tabaka oluşturmasıdır. Bu bakteriler normal ağız florasında bulunan bakterilerdir. Bundan dolayı kişiden kişiye bulaş söz konusu değildir. Kişide bademcik taşı olması için bakterilerin kriptleri aşması gerekmektedir.

Bademcik taşı ile İlgili Makeleler

Bademcik Taşı

Bademciklerde oluşan birikimler, kirli beyaz, ezilebilir, kötü kokulu ve kötü tadı olan bademcik taşlarına dönüşmekte olup; tedavisinde, taşın büyüklüğüne göre tedavi yöntemi değişmektedir.

makaleyi incele